CINQUAVE-CONSULT

 

 

Cinquave Consult BV  

Cinquave Consult houdt zich bezig met Businessconsultancy, Mediation en Conflicthantering, in brede zin.
Cinquave Consult staat onder leiding van Freek Busweiler en beschikt over een uitgebreid netwerk van consultants, mediators en arbiters, en is actief in het gehele land.
Cinquave Consult houdt kantoor in Zeist, maar is tevens gevestigd in  Loenersloot, een van de kernen binnen de  Gemeente Stichtse Vecht.

Cinquave Consult heeft haar activiteiten voor haar zakelijke en particuliere cliënten van een duidelijke eigen focus voorzien. Naast consultancy- en conflictbemiddelingsactiviteiten voor de zakelijke markt, besteedt Cinquave Consult onder de naam Stichtse Vecht Mediation specifieke aandacht aan conflicten die zich afspelen in de privé sfeer.
Cinquave Consult maakt deel uit van een netwerk van buro’s waar nauw mee wordt samengewerkt op het terrein van consultancy, mediation en arbitrage, alsmede met deskundigen op het  juridische en fiscale vlak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freek Busweiler ( directeur /oprichter  Cinquave Consult)

Freek is sedert 2009 actief op het terrein van business consultancy en mediation.
Daarvoor en na zijn rechtenstudie, was hij ca. dertig jaar werkzaam binnen de mediabranche; aanvankelijk binnen  human resources, daarna als managing director bij diverse bedrijven en laatstelijk als lid van de Raad van Bestuur van een beursgenoteerd mediaconcern.
Hij heeft als zodanig een ruime ervaring met alle facetten van de bedrijfsvoering en op alle nivo’s binnen de organisatie.

Vanaf 2008 wendt hij zijn brede kennis en ervaring binnen het bedrijfsleven op een wezenlijk andere wijze aan . Zijn achtergrond stelt hem in staat om ondernemers en managers van bedrijven behulpzaam te zijn bij hun visie en strategieontwikkeling, de marktpositionering, de inrichting en optimalisatie van de organisatie en de bedrijfsprocessen en bij bemanningsvraagstukken; kortom bij alle aspecten van de bedrijfsvoering die in een dynamische markt voortdurend aan veranderingen onderhevig zijn.
Een van zijn ervaringen is dat verschillen van inzicht binnen organisaties, hetgeen op zich  een verrijking  is die kan leiden tot een kwalitatief betere besluitvorming, helaas vaak leiden tot meningsverschillen die soms uitmonden in conflicten met  negatieve gevolgen in de vorm van slepende procedures, verstoorde verhoudingen en hoge kosten.
In wellicht het merendeel van deze situaties had  door een andere wijze van conflicthantering, een voor alle partijen meer bevredigende oplossing  kunnen worden gerealiseerd; zowel in zakelijke als in relationele zin.
De ervaring wijst uit dat hij met zijn kennis en ervaring binnen het bedrijfsleven en zijn vaardigheden als  gecertificeerd mediator, een significante bijdrage kan  leveren aan een beter gang van zaken binnen de onderneming. Dat geldt zowel voor zijn inbreng als businessconsultant, maar zeker ook als het gaat om conflicthantering.  Bij zakelijke conflicten is al snel sprake van een gerechtelijke procedure, waarbij het maar zeer de vraag is of dat ook de meest adequate wijze van conflicthantering is. Vaak zijn er alternatieven denkbaar die meer recht doen aan de belangen van partijen, toekomstbestendiger zijn en in vergelijking met procederen aanzienlijk  sneller en goedkoper zijn. Dat geldt zeker als partijen ook na het geschil weer samen door een deur moeten. Denk daarbij aan meningsverschillen binnen de directiekamer, tussen directie en RvC, tussen bestuurder en OR, maar ook aan arbeidsconflicten en commerciële geschillen waarbij sprake is van een wederzijds belang.

Freek houdt kantoor in Loenen aan de Vecht en in Zeist, maar opereert in het gehele land. Terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediation in Loenen aan de Vecht

Breukelen

Maarssen

Maarssenbroek

Hilversum

Bussum

Naarden

Almere

Vinkeveen

Mijdrecht

Uithoorn

Woerden

De Meern

Zeist

Maarn

Doorn

Driebergen,

Echtscheiding

Echtscheidingsconvenant

Convenant

Ouderschap

Kinderen

privé geschil

arbeidsconflict,

burenruzie

boedelscheiding

alimentatie

school

leerling

ouderschapsplan

toevoeging

coouderschap

bezoekregeling

ouders

moeder

vader

voorlopige voorziening echtscheiding

 

Freek Busweiler
Freek. Busweiler

Rechtbankmediator bij de Rechtbank van Amsterdam en Utrecht.